Hotline

0928625686

Đầu tư


INNOTRANS INNOTRANS
Khi đầu tư lần thứ 1:
Chiết khấu: 30
Bạn nhận được: 30 000 cổ phần
Đầu tư: 1 000 $

 

Khi đầu tư lần thứ 2:
Chiết khấu: 34
Bạn nhận được: 34 000 cổ phần
Đầu tư: 1 000 $

 

Khi đầu tư lần thứ 3:
Chiết khấu: 44
Bạn nhận được: 44 000 cổ phần
Đầu tư: 1 000 $

 

Đầu tư1000$
Đăng ký
Quick start Quick start
Cổ phần trong gói: 16 800
Chiết khấu: 26/28
Đầu tư: 600 $
Gói trả góp: 2 tháng
 
Bao gồm:

Số cổ phần cơ bản: 15 600 cổ phần

Bonus: +1 200  cho thanh toán kép

 

Đầu tư300 $/tháng
Đăng ký
Kid Kid
Cổ phần trong gói: 16 680
Chiết khấu: 27/29
Đầu tư: 585 $
Gói trả góp: 9 tháng
 
Bao gồm:

Số cổ phần cơ bản: 15 795 cổ phần

Bonus: + 585  cổ phần

Extra Bonus: 300 cổ phần

 

Đầu tư65 $/tháng
Đăng ký
Student Student
Cổ phần trong gói: 42 600
Chiết khấu: 29/32
Đầu tư: 1 350 $
Gói trả góp: 9 tháng
 
Bao gồm:

Số cổ phần cơ bản: 39 150 cổ phần

Bonus: +2 700  cổ phần

Extra Bonus: 750 cổ phần

 

Đầu tư150 $/tháng
Đăng ký
ĐĂNG KÝ GÓi ĐẦU TƯ

Vui lòng điền thông tin vào form dưới đây để đăng ký gói đầu tư. Xin cảm ơn!

Gói đầu tư:

0928625686ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ TRẢ GÓP
Trả góp 50 000$
Cổ phần trong gói: 2 300 000
Chiết khấu: 46
Số tháng 5 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 10.000$/ tháng

 

Đăng ký
Trả góp 25 000$
Cổ phần trong gói: 1 100 000
Chiết khấu: 44
Số tháng 5 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 10 000$ / tháng

 

Đăng ký
Trả góp 10 000$
Cổ phần trong gói: 420 000
Chiết khấu: 42
Số tháng 5 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 2000$ / tháng
 

 

Đăng ký
Trả góp 5000$
Cổ phần trong gói: 165  000
Chiết khấu: 33
Số tháng 5 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 1000$ / tháng
 

 

Đăng ký
Trả góp 2000$
Cổ phần trong gói: 60 000
Chiết khấu: 30
Số tháng 5 tháng
Mức thanh toán hàng tháng

400$ / tháng

 

 

Đăng ký
Trả góp 1000$
Cổ phần trong gói: 28000
Chiết khấu: 28
Số tháng 5 tháng
Mức thanh toán hàng tháng 200$ / tháng
 

 

Đăng ký
ĐẦU TƯ CÁC GÓI TRẢ THẲNG
Trả thẳng 150 000$
GÓI 150 000$
Chiết khấu: 54
Bạn nhận được: 8 100 000 cổ phần
Đầu tư: 150 000$

 

Đăng ký
Trả thẳng 100 000$
GÓI 100 000$
Chiết khấu: 51
Bạn nhận được: 5 100 000 cổ phần
Đầu tư: 100 000$

 

Đăng ký
Trả thẳng 50 000$
GÓI 50 000$
Chiết khấu: 48
Bạn nhận được: 2 400 000 cổ phần
Đầu tư: 50 000$

 

Đăng ký
Trả thẳng 25 000$
GÓI 25 000$
Chiết khấu: 46
Bạn nhận được: 1 150 000 cổ phần
Đầu tư: 200$

 

Đăng ký
Trả thẳng 10 000$
GÓI 10 000$
Chiết khấu: 44
Bạn nhận được: 440 000 cổ phần
Đầu tư: 10 000$

 

Đăng ký
Trả thẳng 5 000$
GÓI 5000$
Chiết khấu: 35
Bạn nhận được: 175 000 cổ phần
Đầu tư: 5000$

 

Đăng ký
Trả thẳng 3 500$
Gói 3500$  
Chiết khấu: 34
Số cổ phần 119 000
 Đầu tư  3 500$

 

Đăng ký
Trả thẳng 2 500$
Cổ phần trong gói:    82 500 
Chiết khấu: 33
Thanh toán 2 500$

 

Đăng ký

Hotline hỗ trợ
0928625686
Bản quyền thuộc về Skyway VietNam. Thiết kế bởi hpsoft.vn
messenger icon zalo icon